Enpuls: merkidentiteit voor nieuw bedrijfsonderdeel van Enexis

Tijdens het FD Energie Debat op woensdag 12 oktober heeft Enexis bekend gemaakt dat het een nieuw bedrijfsonderdeel heeft opgericht, dat zich ten doel stelt de energietransitie te versnellen. Globrands en Wunder werkten samen bij de ontwikkeling van de merkidentiteit van dit nieuwe, innovatieve bedrijf. Globrands ontwikkelde de naam ‘Enpuls’ en Wunder is verantwoordelijk voor de merkstijl. 

De energiemarkt maakt de komende jaren een transitie door. Binnen Enexis is Enpuls het innovatielab dat op zoek gaat naar nieuwe ideeën en kansen in de markt. Het brengt interne en externe marktpartijen samen met start-ups, universiteiten en overheden om innovaties voor de energiemarkt te ontwikkelen. Enpuls richt zich daarbij op vier centrale thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling, flexibele energiesystemen, energiebesparing en duurzame mobiliteit.

Cor Brockhoven, directeur Communicatie van Enexis:
“Enpuls is inventief, ondernemend, daadkrachtig. Wij verbinden partijen, ontwikkelen samen met onze externe en Enexis partners nieuwe ideeën, en zorgen dat de innovaties waarin wij geloven gerealiseerd worden. Een initiatief kortom dat aan de uitdagingen van de afspraken van het Energieakkoord tegemoet komt. Daar past een krachtige, eigen merkpersoonlijkheid bij.”

Naamgeving

De naam Enpuls laat zien wat het bedrijf wil: een drijvende kracht zijn in deze veranderingen.

Mike Dijkstra Taurel van Globrands zegt hierover:
“In een veranderende wereld is behoefte aan duidelijkheid. ‘Enpuls’ is taalkundig een elegante manier om ‘energie’ en ‘impuls’ te verbinden. Hij is iets beschrijvender dan de naam ‘Enexis’ en geeft op een unieke manier de juiste positionering aan binnen het Enexis-portfolio.”

Logo en merkstijl

Wunder ontwikkelde een merkstijl waarbij het onderzoekende centraal staat. Bij Enpuls nemen ze niet genoegen met het bekende. Ze gaan ze op zoek naar nieuwe combinaties en kijken ze om het hoekje.

Alef de Jong van Wunder zegt hierover:
“Het was een mooie uitdaging om op basis van de Enexis merkstijl een onderscheidend en innovatief merk neer te zetten. De merkstijl is ontstaan vanuit het onderzoekende en innovatieve karakter van Enpuls. De merkstijl vertelt daarmee een passend en nieuw verhaal.”