Merkpositionering

wat is merkpositionering?

De merkpositionering draait om de plek die een merk inneemt in het hoofd van de doelgroep. Een merk bestaat omdat het zich positief onderscheidt van andere merken. Maar wat is dan dit onderscheid? En op welke manier wil je je dan positioneren in het hoofd van die consument? Met een zorgvuldig neergezette merkpositionering geef je voor jezelf én voor de consument antwoord op deze vragen. De positionering van het merk is niet alleen belangrijk voor de naamgeving, maar vormt de basis voor alles wat het merk doet.

wat is het belang van merkpositionering?

Een zorgvuldig gekozen positioneringsstrategie zorgt voor duidelijkheid. Niet alleen voor het publiek, maar vooral voor diegenen die het merk uitdragen: de medewerkers van de organisatie. De positionering is het kompas/de ruggengraat/de kern (of hoe je het ook wilt noemen!) van het merk en maakt duidelijk welke positie het inneemt tegenover de rest. Een goede merkpositionering creëert eigenheid en geeft het merk karakter.

hoe kom je tot een krachtige merkpositionering?

Om gezamenlijk tot een heldere, krachtige merkpositionering te komen, maken wij gebruik van onze eigen BrandDefiner-tool. In een interactieve en vraaggestuurde workshop verzamelen wij inspirerende input om de merkpositionering te  definiëren.

Cruciaal voor een heldere merkpositionering is het ‘waarom’. Hoe ziet de wereld van het nieuwe merk er nu uit? En belangrijker nog: hoe zou die wereld er uit moeten zien?. De volgende stap is ‘de hoe’ waarin we de manier waarop we de gewenste situatie gaan bereiken, definiëren. Wat bieden we? Hoe gedraagt het merk zich? En: wat levert het de doelgroep precies op? Wanneer de merkvoordelen, het bewijs ervoor, de merkpersoonlijkheid en de merkbelofte staan, is het vinden van de ‘wat’ een logisch gevolg. De ‘wat’ is een concrete beschrijving van het domein en geeft aan ‘wat’ het merk nu precies ‘is’. 

Pas wanneer de merkpositionering ‘set in stone’ is, kunnen we door met de naamgeving. Op basis van de BrandDefiner workshop kunnen we een uitgebreid Brand Blueprint aanleveren waarin de positionering helder uiteen wordt gezet en eigen wordt gemaakt. De onderlinge verhoudingen worden duidelijk in de BrandStory. 

waaruit bestaat een krachtige merkpositionering?

De Branding BluePrint geeft de positionering van het merk helder en bondig weer, zodat hij door iedereen kan worden gebruikt als basis voor beleidsvorming, communicatiestrategie, tekst en ontwerp. De Branding BluePrint bestaat uit de volgende elementen:

  • visie op het merk
  • categorie-omschrijving
  • beoogd publiek
  • voordelen (functioneel, emotioneel en sociaal)
  • belangrijke waarden
  • merkpersoonlijkheid
  • merkbelofte

Uiteraard kunnen deze elementen in overleg worden aangepast aan de behoeften van de opdrachtgever.