health & pharma naming

De gezondheidszorg en de farmeceutische industrie staan onder grote druk en worden met vele uitdagingen geconfronteerd. Goede naamgeving en branding maakt daar een klein, maar cruciaal deel van uit.

Daarom is het verstandig om in die dynamiek professioneel te worden begeleid bij de naamgeving, de branding en vooral de goedkeuring door de regelgevende instanties.

Globrands’ expert unit, pharmanaming.com, zorgt voor een geïntegreerde aanpak. Verschillende disciplines bundelen hun krachten voor de best mogelijke resultaten. Wereldwijd, met kennis van lokale markten en regelgeving.