Car giant has a new name: Stellantis

Fiat Chrysler en PSA zijn gefuseerd tot Stellantis. Hierdoor vallen de automerken Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot en Citroën vanaf dit jaar onder dezelfde internationale paraplunaam. De naam Stellantis is ontwikkeld door onze eigen supergroep GNN, met GNN Parijs als lead agency.

Het hele naamgevingsproces van zo’n grote fusie kan jaren in beslag nemen, maar voor Stellantis duurde het slechts een paar maanden, met tussendoor een pandemie en quarantaines. Er was een duidelijke strategie en sterke waarden werden vastgesteld. Er zijn namen gepresenteerd in de volle breedte: verzonnen namen, bestaande namen, suggestieve en beeldende namen. Zelfs afkortingen en acroniemen. Het werd een verzonnen naam met veel zeggingskracht.

Stellantis overtuigde de besluitvormers door de vele, positieve associaties en de schoonheid van de beelden die het oproept. De naam doet denken aan de sterren (stella betekent ‘ster’ in het Latijn) en klinkt als een sterrenbeeld. Een ster is een bron van licht, die straalt en richting geeft. Stellans betekent zelfs ‘versierd met sterren, sterrenhemel’ in het Latijn. De naam is een fraaie combinatie van licht én sterk, en klinkt zowel elegant als krachtig. De tussenklank ‘ant’ geeft stabiliteit en de uitgang ‘is’ zorgt voor balans.

Stellantis is een nieuw woord. Net zoals Google of Netflix. In de autowereld zijn codes en de meeste automerken zijn afkortingen, acroniemen en achternamen. Het zal voor sommigen even wennen zijn. Wij vinden het prijzenswaardig dat de beslissers niet hebben gekozen voor de zoveelste afkorting, aanelkaarplaknaam of ander compromis.