Over Brands in Motion

Brands in Motion is het jaarlijks kennisevent, waarmee Globrands een bijdrage wil leveren aan kennisontwikkeling voor professionals die zich met merken bezighouden. Om hen te inspireren met de nieuwste kennis en praktijkvoorbeelden op het gebied van strategie, communicatie, branding en merkbescherming. Iedere editie organiseren wij in samenwerking met een partner.

Waarom?

Merken leven in een wereld van constante beweging. De ontwikkelingen op marketing en communicatiegebied volgen elkaar snel op en zijn nauwelijks goed bij te houden. De informatie is vaak versnipperd en onvolledig en het ontbreekt aan tijd om goed na te denken over wat bepaalde marktontwikkelingen voor het merk betekenen en waarin mee te gaan. Om aan die behoefte tegemoet te komen heeft Globrands het initiatief genomen om regelmatig discussies te organiseren over merkgerelateerde thema’s die bij hun klanten spelen.

Ontbijtsessies

Die discussies, ontbijtsessies bij Globrands of bij een van hun klanten, geven inzicht in welke vraagstukken er spelen en waar je als marketeer meer over zou willen weten. Zo nodig worden er andere klanten, bureaus of adviseurs bij betrokken, zodat de kwaliteit van de discussies hoog is en daadwerkelijk wat opleveren. Uiteindelijk komt daar een thema uit voort waarover een seminar wordt georganiseerd. Klanten stellen het meedenken van Globrands op prijs en Brands In Motion begint een naam als merkendenktank op te bouwen.

 

Voorgaande edities:

# 1: Hoe merken overtuigen – 25 januari 2018 – bioscoop De Uitkijk Amsterdam

# 2: The Human Touch – 31 januari 2019 – Westerliefde Amsterdam

# 3: ‘Merken, Mensen & Filterbubbels’ – 6 februari 2020 – Westerliefde Amsterdam

#4: 'How your brand shapes the future' – 21 september 2022 – Westerliefde Amsterdam